Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

web trgovine odjeni.me sklopljenom putem internet narudžbe na domeni odjeni.me

 

 

Ja, ___________________________________(ime i prezime potrošača) iz __________________________ ___________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________(upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe _____________________________(upišite broj dokumenta) primljene ­­­­­­­­­­­­_________________ (datum)

 

 

Odabrati jednu od opcija:

 

Ovime zahtjevam povrat novca na __________________________________________________________________________

(IBAN transakcijskog računa, te ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

Želim zamjenu gore navedenog proizvoda za ____________________________________________________________________________

(upisati šifru artikla).

 

U _____________________________________(grad/mjesto),

dana ______________________________________(datum).

 

 

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)